Bindeord – Konjunktioner – Hvad er det?

Et bindeord hedder en konjunktion på latin. Bindeord er små ord el. et par ord der forbinder andre ord, led og sætninger med hinanden. Det mest hyppige danske bindeord er “og” der bruges i rigtig mange sammenhænge til at binde ord, led og sætninger sammen. Herunder kan du se en liste over de mest brugte bindeord.

Mest brugte bindeord eksempler

 • og
 • eller
 • som
 • når
 • da
 • men
 • for
 • fordi

Når disse ord optræder, optræder de som bindeord og de bruges utroligt meget i både det skrevne og talte sprog i Danmark. Herunder kan du se en lang liste over bindeord/konjunktioner der bruges på dansk. Dermed kan du lettere kende dem fremover når du skal lave grammatiske analyser.

Bindeord liste – Hvilke ord er bindeord?

 • og
 • eller
 • fordi
 • hvis
 • når
 • da
 • men
 • samt
 • for
 • thi
 • at
 • før
 • jo
 • mens
 • både og
 • hverken eller
 • enten eller
 • dengang
 • dersom
 • end
 • efter at
 • eftersom
 • for at
 • hvorvidt
 • idet
 • ifald
 • indtil
 • ligesom
 • medmindre
 • om
 • selv om
 • siden
 • skønt
 • som
 • så at
 • såfremt
 • så snart
 • til
 • uden at

Hvad er et bindeord/konjunktion?

Et bindeord er et ord el. et par ord der binder andre ord, led og sætninger sammen. De er en uundværlig del af det danske sprog og bruges nærmest i hver sætning vi siger og skriver. Klassiske eksempler på bindeord er og, eller og fordi.

Bindeord kan yderligere deles op i to forskellige typer. Det er sideordningsbindeord el. sideordningskonjunktioner og underordningsbindeord el. underordningskonjunktioner. Du kan læse mere om de to typer herunder.

Hvad er sideordningsbindeord?

Sideordningsbindeord er bindeord er binder ord, led og sætninger sammen der står ved siden af hinanden og altså ikke er led i hinanden.

Hvad er underordningsbindeord?

Underordningsbindeord er bindeord der binder led og sætninger sammen, hvor bindeordssætningen er et led i helsætningen.

Hvornår bruger man bindeord?

Hvornår bruger man ikke bindeord?

Er konjunktion og bindeord det samme?

Ja konjunktioner og bindeord er det samme. Bindeord på latin hedder konjunktioner og konjunktioner på dansk til bindeord.

Grunden til det er godt at kende begge navne, er fordi man ofte bruger de latinske betegnelser i grammatik på både dansk og andre sprog.